witte-kerkje02.jpg

Workshop geweldloos communiceren

In Almere hebben Doopsgezinde Gemeente en Inloophuis de Ruimte samen een initiatief genomen om meer voor de stad Almere te doen over het onderwerp prettig en vreedzaam met elkaar omgaan. Dit in het kader van werken aan vrede.
Wat wij doen is twee keer per jaar een cursus Geweldloos Communiceren geven en ook workshops over dit onderwerp buiten Almere. Inmiddels zijn er heel wat cursisten geweest die een hele nieuwe ervaring opdeden en merkten hoe zij meer grip konden krijgen op hun reactie t.a.v. andere mensen. Bij Geweldloos Communiceren gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert, en tevens om alternatieven aan te leren voor verbetering. 
De theorie die ten grondslag ligt aan deze cursus is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die met zijn begrippen-paar van de ‘jakhals’ en de ‘giraf’ duidelijk maakt vanuit welk gevoel of welke rol wij geneigd zijn te reageren. 


De metafoor die Rosenberg gebruikt komt uitgebreid aan de orde. Het is een bijzondere ervaring te merken wanneer de ‘jakhals’ en wanneer de ‘giraf’ in onszelf opduikt. 
De bedoeling van de cursus is te leren hoe wij met onze ‘interne dieren’ om kunnen gaan in het gesprek met anderen. De workshop is op woensdagavond 25 september om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk in Baarn.Namens het ‘GC-team’, Marijke Laane

Zoeken

Nieuwste artikelen

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

baarn24.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn