witte-kerkje01.jpg

Baarn zingt mrt 2020Op vrijdag 24 april a.s. is er weer ‘Baarn zingt’ in de Doopsgezinde Kerk.
Het thema is ditmaal: ‘Van donker naar licht’. Ds. Evelijne Swinkels leidt de samenzang in en Gerco Schaap bespeelt het orgel. Verzoeken voor liederen kunt u indienen bij Evelijne Swinkels en bij Gerco Schaap.
Inloop met koffie en thee vanaf 10.30 uur, we zingen van 11.00 tot 12.00 uur.
We hopen op een flinke opkomst!

Op de website www.nieuwwij.nl is een interview met algemeen secretaris Wies Houweling geplaatst.
Hieronder kunt u alvast een gedeelte uit dit interview lezen. Auteur: Theo Brand

‘Je kunt christendom en humanisme volgens mij niet zomaar scheiden’Wies Houweling

‘Spirituele groei is voor mij persoonlijk een van de belangrijkste kenmerken van vrijzinnigheid.’
Wies Houweling is theoloog en haar werk noemt ze ‘weerbarstig, maar inspirerend’. De meeste uren zijn gevuld als algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland. Wie is zij en waar staat Vrijzinnigen Nederland voor, de beweging die dit jaar 150 jaar bestaat? ‘Onze leden zijn vrijzinnigen, mensen die iets met kunst, religie en filosofie hebben in een geseculariseerde wereld.’

Naast haar functie als algemeen secretaris, is Houweling coördinator van de stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed rond bijzonder hoogleraar Laurens ten Kate aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze noemt zichzelf ‘een zakelijk werker in een levensbeschouwelijke setting’.
‘Verder ben ik mantelzorger voor mijn buurvrouw. En ik begeleid mensen die hun spirituele autobiografie willen schrijven. Door een schrijfcursus in groepsverband komen mensen meer te weten over hun diepere drijfveren en kunnen ze de rode draden in hun leven leren herkennen. Dat is mooi en dankbaar werk.’

Wat spreekt je aan bij ‘Vrijzinnigen Nederland’?
‘Het is een bijzonder stel mensen. Er zijn veertig lokale gemeenschappen en enkele duizenden mensen die met elkaar verbonden zijn in onze vereniging. Die is ooit begonnen omdat men de kerk niet meer wilde hervormen, maar een complete nieuwe reformatie wilde, zonder ambten, zonder sacramenten en zonder dogma’s. Wij zijn dan ook een vereniging en geen kerk. Dit jaar viert de vereniging, ooit begonnen als Nederlandse Protestanten Bond, haar 150-jarig bestaan.’
‘In 1870 waren het vrijzinnige individuen die zich met elkaar verbonden wisten in orthodoxe tijden. Op dit moment zijn de meeste leden en belangstellenden vrijzinnigen, mensen die iets met kunst, religie en filosofie hebben in een geseculariseerde wereld. De setting is veranderd, maar nog steeds hebben mensen elkaar nodig en vormen zij met elkaar warme en levendige gemeenschappen. De meeste afdelingen hebben bijeenkomsten op zondagmorgen, maar heel belangrijk zijn ook cursussen en lezingen.’

Wie zijn inspirerende voorbeelden voor je?
‘Dorothee Sölle is voor mij wel de belangrijkste theoloog. Haar boek Mystiek en verzet heeft diepe indruk op mij gemaakt. Religieus zijn en betrokken in de maatschappij heeft alles met elkaar te maken, daar geloof ik in.’
‘Ook Anna Zernike wil ik noemen. Zij was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland en inspireert mij nog altijd een scherp oog te hebben voor de vrouwelijke religieuze stem. In de vrijzinnige wereld denken we vaak dat er voldoende vrouwelijke predikanten en voorgangers zijn, maar wereldwijd is het aantal vrouwen in officiële posities nog geen 10 procent. De religieuze stem is nog altijd overwegend mannelijk. Ik hoop dat dit de komende generaties gaat veranderen. En jonge vrouwen die me inspireren? Er zijn er meerdere, maar laat ik de jongste noemen: Greta Thunberg.’

Wat is voor jou de essentie van vrijzinnigheid?
‘Spirituele groei is voor mij persoonlijk een van de belangrijkste kenmerken van vrijzinnigheid. Dat heeft voor mij te maken met elkaar inspireren en helpen bij spirituele ontwikkeling om beter en sterker in deze samenleving te staan. Natuurlijk heeft het ook te maken met troost, maar groei is ten diepste de waarde waaruit ik leef.’


Het vervolg van dit interview kunt u lezen op www.nieuwwij.nl, menu Nieuws

 

Datum
18 maart
31 maart
2 april
14 april
15 april
22 april
24 april
28 april
20 mei
17 juni
Tijd
10.30 u
10.00 u
19.30 u
10.00 u
10.30 u
10.30 u
11.00 u
10.00 u
10.30 u
10.30 u
Activiteit
Gesprekskring ‘Zin in de ouderdom’
Bijbelgespreksgroep o.l.v. Harry Schram
Spelen met maskers en Bijbelverhalen
Bijbelgespreksgroep o.l.v. Harry Schram
Koffiekring
Gesprekskring ‘Zin in de ouderdom’
Baarn zingt!, zie blz. 8
Bijbelgespreksgroep o.l.v. Harry Schram
Koffiekring
Koffiekring
Locatie
Witte Kerkje
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Witte Kerkje
Doopsgezinde Kerk
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Witte Kerkje


Elke 3e woensdag van de maand* Koffiegroep met gesprek in het Witte Kerkje

Inloop 10.00 uur, gesprek 10.30 uur.

 

JAARTHEMA 2018/2019: ‘MENS, ONTFERM JE’

Er was eens predikant die net bevestigd was voor het evangelisatiewerk in een verpauperde wijk van een grote stad ergens in Amerika. Op een morgen stond hij bij het raam van de hal van de kerk en keek uit over de straat waar hij drugsdealers en junks bij elkaar zagen staan en blowende en drinkende jongeren zag rondhangen. De tranen rolden hem over de wangen. De koster kreeg het op een gegeven moment in de gaten en probeerde hem te troosten met de woorden: “Ach dominee, trek het u niet aan, over een half jaar bent u daar wel aan gewend.” Waarop de predikant zegt: “Ja, dat weet ik. Daarom huil ik juist.”

Bewogenheid is ons niet aangeboren. Ook christenen niet. En bewogenheid is ook geen blijvende karaktereigenschap. 's Morgens pluk je de krant van de deurmat en snelt de koppen: Man schiet eigen ouders neer. Kind van drie overreden door vrachtwagen. ‘Afschuwelijk’, mompel je en je zucht een keer. Maar je bordje met muesli aan het ontbijt is er niet minder lekker om. Onze bewogenheid duurt vaak kort en gaat niet diep. Wij zijn afgestompt. Tegelijk is dit ook waar: we kunnen de ellende van de wereld niet op onze nek nemen. We kunnen wél, waar mogelijk, in beweging komen. Met ons hart, met onze stem, met onze handen. Met ontferming.

Matteüs zegt het volgende over Jezus:
“Toen Hij de scharen zag,
werd Hij met ontferming over hen bewogen,
daar zij voortgejaagd en afgemat waren,
als schapen die geen herder hebben”
(Matteüs 9:36)

‘Kyrie eleison
Heer, ontferm U’,
zingen we vaak in onze diensten.

Ontferming ... wat een mooi woord.
‘Zich het lot van iemand aantrekken en voor gaan zorgen’, geeft het woordenboek als betekenis.
Etymologisch zou je het woord kunnen vergelijken met woorden als ‘onthaasten’ voor een actie tegen de haast die ons leven en ons milieu verpest, en ‘ontgroening’ voor het afnemen van het aantal jongeren en bij studenten het inwijdingsritueel om hen te ontdoen van hun kindsheid. Het woord ‘ontfermen’ zou kunnen duiden op een actie tegen de ‘ferme’, mannelijke stoerheid.
Ont-fermen. Je ontdoen van fermheid, lees ik erin. Niet stoere taal bezigen, maar woorden van compassie. Met zachtheid spreken over en tot anderen. Zachte krachten ook laten spreken in je daden en je intenties.

‘Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming’

zo schreef Huub Oosterhuis

Ook wij kunnen ons ontfermen. Door bewogenheid, ons ontfermen over elkaar, over de wereld, over onszelf. Als Gods handen in deze wereld. Als Gods bewogen en bewegende handen van ontferming.
Laten wij met elkaar werken aan dat ‘handvest van ontferming’.
Het is ons jaarthema:
Mens, ontferm je!

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

Nieuwste artikelen

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
29 maart Dg. Kerk
Denk aan zomertijd!
5 april
9 april
Aanvang 16.30
12 april Dg. Kerk
19 april
26 april Dg. Kerk
3 mei
10 mei Dg. Kerk
17 mei
24 mei Dg. Kerk
31 mei
7 juni
14 juni Dg. Kerk
21 juni
28 juni Dg. Kerk
Predikant
Liturgiegroep o.l.v. A. Annes
Mw. M. van Zoest
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Witte Donderdag (Avondmaal)

Ds. J. Werner
Pasen
Ds. L. Spelberg
Ds. M. Eberwijn
Mw. E. Kruyt
Ds. M. van Woerden
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. de Jong
Liturgiegroep / mw. A. Annes
Pinksteren
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. de Jong
Mw. M. Brok
Ds. Y. van der Goot
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Frijlink
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Keijzer
 
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Frijlink
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Boot
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Gille
Mw. van de Werf
Mw. Bakker
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Bakker
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
 
Dienstdoende
commissieleden
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
1e Collecte
 
40-dagentijd
 
 
Voedselbank
 
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
Autodienst
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. P. Gille
Tel. 52 37 911
Ht. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gill
Tel. 52 37 911
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gille
Tel. 52 37 911

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. M. Boot-Prellwitz, tel. 54 11 912

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_EXT_close.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn