witte-kerkje01.jpg

In deze dienst houdt de liturgiegroep zich aan de lezingen zoals voorgeschreven door het oecumenisch leesrooster. Direct vallen daarin op: de begrippen “geroepen worden”, daaraan gehoor geven en “onthechting” als voorwaarde om Jezus te volgen.

Daar willen wij deze zondag over nadenken en passende liederen van zingen.

Na de overweging luisteren we naar mooie muziek van Johann Sebastian Bach, de openingsaria uit de Cantate ‘Widerstehe doch der Sünde’, ditmaal bewerkt voor pianosolo.

Ook zorgen we – zoals steeds – voor een schilderij op de orde van dienst en een thematafeltje buiten.

Van harte welkom!

 

Agnes Annes, Hanneke Simon van Leeuwen en Gerco Schaap

 

Datum
7 juni
12 juni
17 juli
26 juli
Tijd
11.00 u
10.30 u
10.30 u
15.00 u
Activiteit
Baarn Zingt (inloop vanaf 10.30 u)
Koffiegroep
Koffiegroep
Theemiddag
Locatie
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Witte Kerkje
Groot Kievitsdal


Elke 3e woensdag van de maand* Koffiegroep met gesprek in het Witte Kerkje

Inloop 10.00 uur, gesprek 10.30 uur.

 

JAARTHEMA 2018/2019: ‘MENS, ONTFERM JE’

Er was eens predikant die net bevestigd was voor het evangelisatiewerk in een verpauperde wijk van een grote stad ergens in Amerika. Op een morgen stond hij bij het raam van de hal van de kerk en keek uit over de straat waar hij drugsdealers en junks bij elkaar zagen staan en blowende en drinkende jongeren zag rondhangen. De tranen rolden hem over de wangen. De koster kreeg het op een gegeven moment in de gaten en probeerde hem te troosten met de woorden: “Ach dominee, trek het u niet aan, over een half jaar bent u daar wel aan gewend.” Waarop de predikant zegt: “Ja, dat weet ik. Daarom huil ik juist.”

Bewogenheid is ons niet aangeboren. Ook christenen niet. En bewogenheid is ook geen blijvende karaktereigenschap. 's Morgens pluk je de krant van de deurmat en snelt de koppen: Man schiet eigen ouders neer. Kind van drie overreden door vrachtwagen. ‘Afschuwelijk’, mompel je en je zucht een keer. Maar je bordje met muesli aan het ontbijt is er niet minder lekker om. Onze bewogenheid duurt vaak kort en gaat niet diep. Wij zijn afgestompt. Tegelijk is dit ook waar: we kunnen de ellende van de wereld niet op onze nek nemen. We kunnen wél, waar mogelijk, in beweging komen. Met ons hart, met onze stem, met onze handen. Met ontferming.

Matteüs zegt het volgende over Jezus:
“Toen Hij de scharen zag,
werd Hij met ontferming over hen bewogen,
daar zij voortgejaagd en afgemat waren,
als schapen die geen herder hebben”
(Matteüs 9:36)

‘Kyrie eleison
Heer, ontferm U’,
zingen we vaak in onze diensten.

Ontferming ... wat een mooi woord.
‘Zich het lot van iemand aantrekken en voor gaan zorgen’, geeft het woordenboek als betekenis.
Etymologisch zou je het woord kunnen vergelijken met woorden als ‘onthaasten’ voor een actie tegen de haast die ons leven en ons milieu verpest, en ‘ontgroening’ voor het afnemen van het aantal jongeren en bij studenten het inwijdingsritueel om hen te ontdoen van hun kindsheid. Het woord ‘ontfermen’ zou kunnen duiden op een actie tegen de ‘ferme’, mannelijke stoerheid.
Ont-fermen. Je ontdoen van fermheid, lees ik erin. Niet stoere taal bezigen, maar woorden van compassie. Met zachtheid spreken over en tot anderen. Zachte krachten ook laten spreken in je daden en je intenties.

‘Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming’

zo schreef Huub Oosterhuis

Ook wij kunnen ons ontfermen. Door bewogenheid, ons ontfermen over elkaar, over de wereld, over onszelf. Als Gods handen in deze wereld. Als Gods bewogen en bewegende handen van ontferming.
Laten wij met elkaar werken aan dat ‘handvest van ontferming’.
Het is ons jaarthema:
Mens, ontferm je!

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

Nieuwste artikelen

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
2 juni
9 juni Dg. Kerk
16 juni
23 juni Dg. Kerk
30 juni Dg. Kerk
7 juli
14 juli Dg. Kerk
21 juli
28 juli Dg. Kerk
4 aug.
11 aug. Dg. Kerk
18 aug.
25 aug. Dg. Kerk
1 sept. Dg. Kerk
Predikant
Mw. M. van Zoest
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Pinksteren
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. van Woerden
Liturgiegroep (mw. A. Annes,
mw. H. Simon van Leeuwen)
Mw. E. Kruijt
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. P. Korver
Ds. M. IJspeert
Mw. M. Rietveld
Zr. A. Annes
Ds. J.B. le Grand
Ds. I. Reinhold-Scheuermann
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Startdienst met lunch
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Bakker
Mw. Gille
Mw. Switzer
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Boot
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Gille
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Keijzer
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Switzer
Mw. Gille
Dienstdoende
commissieleden
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
1e Collecte
Voedselbank
 
SAM 2
 
 
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
 
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
 
Autodienst*
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gille
Tel. 52 37 911

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. M. Boot-Prellwitz, tel. 54 11 912

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

baarn24.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn