witte-kerkje02.jpg

De Veertig Dagentijd in 2019: ‘Water Verandert Alles’

Ook dit jaar willen wij, leden van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Baarn, ons weer samen inleven in de zware tijd van Jezus, waarin hij zich voorbereidde op zijn kruisgang. Wij doen dit zoals gebruikelijk met vijf eenvoudige maaltijden van soep, brood en thee. Op donderdagen van 18.00 uur tot 19.00 uur in het Brandpunt van de Paaskerk. Mogelijk is dit de laatste keer dat wij dit daar en zo mogen doen. Wij zijn de Paaskerk bijzonder dankbaar dat wij hier 19 keer deze maaltijden hebben mogen organiseren!

Een van de pastores leidt de maaltijd in en sluit haar ook weer af. Tussen en na het eten zingen het Familiekoor van de Maria Koninginkerk en het koor van het Leger des Heils, komt er een spreker van de Vastenactie over het project vertellen of ziet u er een dvd over.

Want niet alleen is deze periode er een van bezinning op God, op onszelf, maar ook op de ander.

Dit jaar is er wel een thema: ‘Water verandert alles’, maar het is niet aan een plaats gebonden. In Afrikaanse landen als Niger, Kongo en Sierra Leone, in Midden Amerika en in het Indonesische eiland Flores legt de Vastenactie watervoorzieningen aan. Daarnaast krijgt de bevolking instructie hoe die te gebruiken en onderhouden en les in hygiëne. Veel te vaak moeten de vrouwen en meisjes vele malen per dag water van grote afstanden halen. Water dat dan ook nog verontreinigd is. Toegang tot goed water spaart die vrouwen en meisjes tijd en energie die zij beter kunnen besteden aan een inkomen voor hun gezin of een opleiding. Het is de bedoeling dat de gasten het geld dat zij uitsparen door niet thuis te koken, besteden aan dit project.

Tot slot organiseert de vastenactie een pelgrimstocht van donderdag 11 t/m zaterdag 13 april in de waterrijke omgeving van Weesp. Tijdens de tochten zijn er momenten van bezinning in een kerkje of andere bijzondere plaatsen.

De data van de maaltijden: de donderdagen 14, 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2019 in Brandpunt aan de Oude Utrechtse weg van 18.00 – 19.00 uur.

De Veertig Dagentijd Commissie

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
31 maart
7 april
14 april Dg. Kerk
18 april Dg. Kerk Aanvang 16.30 u
21 april
28 april Dg. Kerk
5 mei
12 mei Dg. Kerk
19 mei
26 mei Dg. Kerk
2 juni
9 juni Dg. Kerk
16 juni
23 juni Dg. Kerk
30 juni Dg. Kerk
Predikant
Liturgiegroep o.l.v. A. Annes
Ds. J. den Ouden
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. E. Swinkels-Braaksma Witte donderdag / Avondmaal
Ds. L. Jansen Pasen
Ds. M. Eberwijn-Verveld
Ds. L. Spelberg
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Hr. H. Schram
Mw. M. van Zoest
Ds. E. Swinkels-Braaksma Pinksteren
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. van Woerden
Liturgiegroep (mw. A. Annes, mw. H. Simon van Leeuwen)
Dienstdoende bestuursleden
Mw. Keijzer
Mw. Bakker
Mw. Janson Hr. Oldekamp
Mw. Boot
Mw. Boot
Mw. Switzer
Mw. Van der Werf
Mw. Keijzer
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Gille
Mw. Switzer
Mw. V.d. Werf
Mw. Keijzer
Hr. Oldekamp
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Bakker
Mw. Gille
Mw. Switzer
Dienstdoende commissieleden
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
1e Collecte
40 dagentijd
40 dagentijd
Vastenactie RvK
 
SAM2
 
Stichting H.A.N.D.S.
 
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
 
SAM 2
 
 
Autodienst*
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 3038
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. M. Boot-Prellwitz, tel. 54 11 912

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

Bestuurskamer.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn