witte-kerkje02.jpg

Bij de dienst van 30 juni a.s.

In deze dienst houdt de liturgiegroep zich aan de lezingen zoals voorgeschreven door het oecumenisch leesrooster. Direct vallen daarin op: de begrippen “geroepen worden”, daaraan gehoor geven en “onthechting” als voorwaarde om Jezus te volgen.

Daar willen wij deze zondag over nadenken en passende liederen van zingen.

Na de overweging luisteren we naar mooie muziek van Johann Sebastian Bach, de openingsaria uit de Cantate ‘Widerstehe doch der Sünde’, ditmaal bewerkt voor pianosolo.

Ook zorgen we – zoals steeds – voor een schilderij op de orde van dienst en een thematafeltje buiten.

Van harte welkom!

 

Agnes Annes, Hanneke Simon van Leeuwen en Gerco Schaap

Zoeken

Nieuwste artikelen

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
2 juni
9 juni Dg. Kerk
16 juni
23 juni Dg. Kerk
30 juni Dg. Kerk
7 juli
14 juli Dg. Kerk
21 juli
28 juli Dg. Kerk
4 aug.
11 aug. Dg. Kerk
18 aug.
25 aug. Dg. Kerk
1 sept. Dg. Kerk
Predikant
Mw. M. van Zoest
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Pinksteren
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. van Woerden
Liturgiegroep (mw. A. Annes,
mw. H. Simon van Leeuwen)
Mw. E. Kruijt
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. P. Korver
Ds. M. IJspeert
Mw. M. Rietveld
Zr. A. Annes
Ds. J.B. le Grand
Ds. I. Reinhold-Scheuermann
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Startdienst met lunch
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Bakker
Mw. Gille
Mw. Switzer
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Boot
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Gille
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Keijzer
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Switzer
Mw. Gille
Dienstdoende
commissieleden
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
1e Collecte
Voedselbank
 
SAM 2
 
 
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
 
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
 
Autodienst*
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gille
Tel. 52 37 911

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. M. Boot-Prellwitz, tel. 54 11 912

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_INT_front.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn