witte-kerkje02.jpg

VEERTIG DAGENTIJD

De Veertigdagentijd 2018

Dit jaar valt Pasen vrij vroeg, op 1 april. Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd is op 14 februari. Eigenlijk zijn het zesenveertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen, de zondagen tellen niet mee. In deze anderhalve maand gedenken we de gang van Jezus naar het kruis. We bezinnen ons op onszelf, op God en op onze naaste, die het vaak zoveel minder heeft dan wijzelf.
De Baarnse Raad van Kerken heeft gemeend dat het goed is deze bezinningsperiode niet ieder voor zich in zijn of haar eigen kerk te beleven maar ook met elkaar. Vandaar dat zo’n 18 jaar geleden het initiatief is geboren in deze tijd een vijftal gezamenlijke maaltijden te hebben. Nu voor de 18e keer zullen er eenvoudige, maar daarom niet minder smakelijke maaltijden zijn op vijf donderdagen van exact 18.00 uur tot 19.00 uur. Evenals in alle voorgaande jaren verleent de Paaskerk ons weer gastvrijheid in Brandpunt!

Een van de voorgangers leidt de maaltijd in en sluit haar ook weer af, wij serveren u soep met brood en thee. Ook is er tijd om de deelnemers te informeren over het project waarvoor wij geld inzamelen of een optreden van het familiekoor van de Maria Koninginkerk of het koor van het Leger des Heils.

Het geld dat u uitspaart door niet thuis te koken vragen wij u te geven voor het project van dit jaar:

“Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen”.

In Zambia is een groot deel van de bevolking geïnfecteerd met HIV/aids, vooral de leeftijdsgroep van 20- tot 40-jarigen is zwaar getroffen. Velen hebben het niet overleefd, anderen zijn ernstig verzwakt. Vaak hebben zij of de grootouders ook nog de kinderen van overleden familie onder hun zorgen. Inmiddels zijn er goede, gratis medicijnen gevonden, waarmee de zieken goed worden geholpen. Maar zij moeten hun medicijnen innemen en dat ook op de goede tijd.

De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Mbale, in het noorden van Zambia, hebben hun ziekenhuis aan de overheid overgedragen, zelf zoeken zij de zieken op, zetten groepen van vrijwilligers om hen heen die er op toezien dat de zieken hun medicijnen op tijd innemen, hen zo nodig verzorgen, eten koken en het huis schoonmaken. Wanneer zij weer wat hersteld zijn, krijgen zij zo nodig onderwijs (lezen, schrijven en rekenen) en worden zij opgeleid in een vak zodat zij in hun eigen onderhoud en dat van hun kinderen kunnen voorzien. De kinderen worden overdag opgevangen in een dagweeshuis, waar zij ook les krijgen. Ook is er een tehuis voor gehandicapte kinderen.

De maaltijden zijn op donderdag 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart van 18.00 uur tot 19.00 uur in Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg.

De Veertig Dagen Tijd Commissie

Zoeken

Nieuwste artikelen

Preekrooster

 Datum
   4 februari 
  11 februari - DG-kerk
  18 februari 
  25 februari - DG-kerk
    4 maart
  11 maart - DG-kerk
  18 maart
  25 maart - DG-kerk      
  29 maart - aanvang 16.30
    1 april - DG-kerk
    8 april
  15 april - DG-kerk
  22 april
  29 april - DG-kerk
 Predikant
 Ds. J.A.J. den Ouden
 Ds. E.G. Swinkels
 Ds. E.G. Swinkels
 Br. H. Schram
 Mw. M. van Zoest
 Ds. E.G. Swinkels
 Ds. P. Korver
 Zr. M. Eberwijn-Verveld
 Ds. E.G. Swinkels  Witte Donderdag
 Ds. E.G. Swinkels  Pasen
 Mw. M. Rietveld
 Ds. M.L. van Woerden
 Ds. E.G. Swinkels
 Mw. A. Annes - Liturgiegroep
 Dienstdoende
 bestuursleden
 Hr. Oldekamp  Mw. Janson
 Mw. Sluijs
 Mw. Bakker  Mw. Vlaanderen
 Mw. Keijzer
 Hr. Oldekamp  Mw. Janson
 Mw. Sluijs
 Mw. Keijzer  Mw. Switzer
 Mw. Bakker
 Hr. Oldekamp  Mw. Janson
 Mw. Boot
 Mw. Keijzer  Mw. Switzer
 Mw. Sluijs
 Mw. Bakker  Mw. Vlaanderen
 Mw. Keijzer
 Dienstdoende
 commissieleden
 Mw. Boot  Tel. 5411912
   
 Mw. Simon van Leeuwen  Tel. 5412711
 
 Mw. Boot  Tel. 5411912
 
 Mw. Simon van Leeuwen  Tel. 5412711
 
 Mw. Boot  Tel. 5411912
 
 Mw. Boot  Tel. 5411912
 
 Mw. Simon van Leeuwen  Tel. 5412711
 
 1e collecte
 Artsen zonder grenzen
 Doopsgezind Wereldwerk
 Stichting EPAFRAS
 Doopsgezind Jongerenwerk
 40-dagentijd
 
 40-dagentijd
 
 
 
 Hospice de Luwte
 
 Zwerfkinderen Juconi
 
 Autodienst
 Hr. Van Brussel  Tel. 0651583038
 Hr. Staverman  Tel. 0630973028  
 Mw. Gille  Tel. 5237911
 Hr. Oudendorp  Tel. 5413105
 Hr. Van Brussel  Tel. 0651583038
 Hr. Staverman  Tel. 0630973028  
 Mw. Gille  Tel. 5237911
 Hr. Oudendorp  Tel. 5413105
 Hr. Van Brussel  Tel. 0651583038
 Hr. Staverman  Tel. 0630973028
   Mw. Gille  Tel. 5237911
   Hr. Oudendorp  Tel. 5413105
   Hr. Van Brussel  Tel. 0651583038
   Hr. Staverman  Tel. 0630973028

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

Ch. J. Switzer Secretaris
Tel.: 06 23051924

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

baarn24.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn