witte-kerkje02.jpg

Van de predikant

‘IkPas’ en snoeptrommeltjes

In de media zie en hoor ik steeds dezelfde reclame voorbijkomen:
‘Ik pas.
Zet je alcoholgebruik op pauze ...’van de predikant apr 2019

IkPas is een jaarlijks terugkerende actie in Nederland voor tijdelijk geen alcohol drinken. Bijna elk land heeft wel een soortgelijke actie. Denk aan Dry January in Engeland en OcSober in Australie. Alle hebben ze eenzelfde insteek: gezamenlijk zetten we ons alcoholgebruik even op pauze.
IkPas is een initiatief van de Stichting Positieve Leefstijl en wordt financieel mogelijk gemaakt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Deze 40-dagen-actie loopt van Aswoensdag tot en met de zondag voor Pasen, tijdens de traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van woensdag 6 maart 2019 tot en met zondag 14 april 2019.
De Veertigdagentijd: een periode van 40 dagen, omdat de zondag niet meetelt als dag om te vasten.

In de eerste eeuwen van de kerk werden Christenen die zware zonden hadden bedreven en berouwvol waren, opgenomen in de publieke boetestand. Dat gebeurde aan het begin van de vastentijd. Dan moesten ze ‘in zak en as’ in de kerk aanwezig zijn. De zak was een zwartharig kleed zonder mouwen, ook boetekleed genoemd, en op hun hoofd werd as gestrooid. Dit was een teken van berouw en boetvaardigheid.
Het symbool van de as op het hoofd is altijd gebleven en is tot op heden blijven bestaan. Het werd in de Rooms-katholieke kerk een kruisje dat op het voorhoofd werd getekend, met de begeleidende woorden: ‘Bedenk wel dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Het askruisje werd een symbool van berouw, boetvaardigheid en voorbereiding op het Paasfeest. Veel Rooms-katholieken halen vandaag de dag nog elk jaar op Aswoensdag, als de carnaval ten einde is, een askruisje in hun kerk. En daarmee begint de vastentijd. Niet alleen voor veel Rooms-katholieken. Want ook in Protestantse en niet kerkelijke kringen wordt er tegenwoordig in deze periode, in de Veertigdagentijd, gevast.

Veertigdagen, een tijd van vasten. Vasten wordt wel gedefinieerd als:
‘Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen’.
Vanuit het verleden betekent deze periode vaak: minder eten, geen alcohol drinken, geen chocola kopen. Vasten is ‘niet vasthouden maar loslaten’. Niet vasthouden aan gewoonten. Niet vastzitten aan gebruiken. Vasten is loslaten. Je losmaken van wat je gewend bent te doen, want dat gebeurt vaak gedachteloos. Je losmaken van dingen die niet van wezenlijk belang zijn. Vasten, loskomen van bijvoorbeeld tv-kijken en zo tijd maken om je actief in te zetten voor zaken waar je minder bekend mee bent, zaken die nieuw voor je zijn. Het bekende verlaten om ruimte te hebben voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Of ruimte te voelen om stil te worden, te overwegen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Door de profeet Joël zegt de Eeuwige: ‘Keer nu terug tot mij’. Maak een ommekeer. Richt je geconcentreerd op wat je doet; waar je mee bezig bent. Overweeg in jezelf wat van waarde is in je leven voor jezelf en voor anderen. Kom los van gewoonten waaraan je gehecht bent. Maak je vrij om te kunnen omkeren. Keer je om met heel je hart. Helemaal uit innerlijke overtuiging. Omdat je het zelf wilt en belangrijk vindt. Maak ruimte in jezelf om aan anderen te kunnen denken. Om te overwegen wat je voor anderen kunt betekenen.

Veel katholieke vrienden en vriendinnen van mij herinneren zich nog hun “vastensnoeptrommeltje”. Ieder kind had zijn of haar eigen trommeltje, om snoepjes en koekjes in te bewaren. Want snoepen in de vastentijd was uit den boze. Kreeg je als kind zo soms toch een snoepje, koekje of wat voor lekkernij dan ook, dan verdween dat linea recta in het ‘vastensnoeptrommeltje’.
Paaszaterdag om 12 uur in de middag mocht dat trommeltje dan pas weer open.


van de predikant apr 2019 1
Ik mijmer wat over dit snoeptrommeltje.Een ‘Ik-pas-trommeltje’. Een trommeltje om even pas op de plaats te maken. Zo’n denkbeeldig vastensnoeptrommeltje, het zou misschien nog niet eens zo’n slecht idee zijn in deze snelle tijd. Wat te denken van een: “mobiele telefoon vasten-trommeltje”. Een paar uur per dag je smartphone verplicht in dat trommeltje, waar je dan niet aan
mag komen. Of een ‘tablet vastentrommeltje’?
Een ‘Facebook vastentrommeltje’? Een ‘Twitter vastentrommeltje’? Een ‘televisie vastentrommeltje’?
Zou het niet mooi zijn wanneer we in staat zouden zijn om een denkbeeldig ‘trommeltje’ te creëren?
Een trommeltje om in de drukte en veelheid van ons alledaagse bestaan even pas op de plaats te maken? Even te zeggen: Ik pas?
Om plaats en tijd te maken voor stille overpeinzingen, bezinning, aandacht voor onszelf en elkaar, voor wat werkelijk van waarde is?

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

Ext_NPB_obl.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn