witte-kerkje01.jpg

Van de predikant

Reformatie vandaag

Op 31 oktober a.s. is het Hervormingsdag, en wel een heel bijzondere. Want dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther in Wittenberg, met zijn 95 stellingen op de kerkdeur aldaar, de Reformatie inluidde. Dit hele jaar staat daarom in kerkelijk Nederland en ver daarbuiten in het teken hiervan.
De vraag die dit onmiddellijk bij me oproept is: wat kunnen wij Vrijzinnigen vandaag de dag nog met Luther en zijn reformatie?

Ik zat laatst bij een concert in een mooi kerkje in Driebergen. Aan de muur hingen borden met de apostolische geloofsbelijdenis, en de 10 geboden. Prachtig in gouden letters. En ik dacht: wat kunnen wij daar vandaag nou nog mee?

Vroeger werden in veel kerken elke zondag in de dienst de Tien geboden voorgelezen en de geloofsbelijdenis opgezegd.
Misschien heeft u dat ook meegemaakt en dacht u net als ik dan wel eens: gaat dit over mij?

Ik denk het wel.

Je kunt de Tien geboden namelijk ook anders lezen.
Met woorden die raken aan problemen waar we in onze samenleving mee te maken te hebben – bv de grens van de vrijheid van meningsuiting of het ruwe taalgebruik dat voorkomt in de publieke ruimte en is doorgedrongen tot in de politiek.
De vraag van vandaag bij deze geboden luidt mijns inziens dan ook: in welk land willen we leven als burgers van deze samenleving?

Je kunt de Tien geboden ook lezen als een oproep tot levensruimte. Een ruimte die werkelijk ontstaat wanneer we aan deze woorden gehoor geven. Lees maar:

Ik ben de Eeuwige, uw God, die u bevrijd heeft:
Ik ben een God die mensen ruimte geeft om te leven.
Geef elkaar naar mijn voorbeeld die ruimte.

Maak geen beelden:
Pin Mij niet vast op jullie geschapen voorstellingen,
maar geef ook Mij ruimte.
Houd openheid om Mij te zien,
ook op manieren die je niet kent en op plaatsen waar je het niet verwacht.

Houd mijn Naam in ere.
Wees voorzichtig met je woorden.
Ook met woorden kan levensruimte worden ontnomen.
Sterker nog: meestal begint het verval met woorden, de daden volgen later.

Gedenk de sabbat.
Geef jezelf en anderen de kans te herstellen van het werk.
Maak ruimte om te rusten en te luisteren naar de vermoeidheid van je lichaam en ziel.

Eer je vader en je moeder:
Gun hen de levensruimte die ze jou gegeven hebben.

Dood niet:
Verstik de ander niet,
maar geef anderen ruimte om te leven en bevorder het leven.

Pleeg geen overspel:
Ken de grenzen en de begrensdheid van je eigen liefde
en respecteer de ruimte van andermans liefde.

Steel niet:
Ken de grenzen van je eigen leefruimte.
Pik geen levensruimte in van een ander.

Spreek geen vals getuigenis:
Vertrouwen is de basis van communicatie en levensgemeenschap.
Ondermijn dit vertrouwen niet.
Het vergroot immers de angst jegens elkaar en ontneemt mensen hun levensruimte.

Wees niet jaloers:
Verlang niet naar zaken die bij een ander mens horen.
Geef je niet over aan mateloos verlangen
om alles te willen hebben of te willen zijn.
Gun jezelf de ruimte om je eigen beperkingen te accepteren.

En hoe zit het dan met die geloofsbelijdenis? Wat moeten we daar nog mee?
Vrijzinnigen moeten toch niet zoveel hebben van Credo’s en andere stelligheden ...?
Op Facebook (ja, ik ben een moderne facebookende en whatsappende dominee) las ik onlangs een prachtige geloofsbelijdenis:

‘Geloven is niet
het er op na houden van een religie;
het is je begeven in een relatie.

Geloven is niet
verbijsterd worden door het onbegrijpelijke;
het is verblijd worden door het ongelofelijke.

Geloven is niet
alleen een kwestie van zienswijze,
het is een kwestie van zijnswijze.

Geloven is niet
een hardnekkig product van je opvoeding;
het is de meest behartigenswaardige
verworvenheid van je volwassenheid.

Geloven is niet
overal een afdoend antwoord op weten;
het is wel de goede vragen durven stellen
en proberen zelf een antwoord te zijn.

Geloven is niet
met je hand op je hart je verstand laten capituleren;
het is met je hand op je hart je verstand goed gebruiken.

Geloven is niet
net doen of het niet erg is om te moeten sterven;
het is weten dat de dood niet het laatste woord heeft.

Geloven is:
afzien van jezelf,
opzien naar God,
omzien naar een ander
en uitzien naar de toekomst’

(auteur onbekend)

Zo gezegd en zo gehoord passen deze woorden helemaal in de samenleving van vandaag.
Mogen wij onszelf, elkaar en ons geloof zo steeds weer blijven vernieuwen.
Is dat niet de betekenis van de Reformatie?
Want welke bedenkingen er vandaag de dag ook zijn in te brengen tegen veel van zijn ideeën, Maarten Luther bracht een vernieuwingsbeweging op gang, die het geloof voor veel mensen in zijn tijd weer begrijpelijker en troostrijker, en het leven weer wat leefbaarder maakte.
Zou dat niet de oproep kunnen zijn die wij in die 500 jaar oude boodschap van Luther mogen horen?

Moge de Eeuwige ook ons steeds zegenen
met woorden die ons opbouwen om mens te zijn
zoals Hij bedoeld heeft.
Met woorden die ons inspireren
om mens te zijn voor elkaar
in het leven van vandaag.

Moge het zo zijn.

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

 

 

Zelfcompassie

Jij denkt zo vaak:
nu blijf ik staan
ik durf geen stap
meer verder gaan
ik stel niets voor
ben min en klein
Daarom weet jij
hoe moedig je
met angst kunt zijn

Vaak denk je ook
in diep verdriet:
niemand is hier
die me ziet
ik stel niets voor
ben min en klein
Daarom weet jij
hoe troostrijk je
als mens kunt zijn

En denk je:
ik verdraag niets meer
dit hoongelach
doet mij zo zeer
ik stel niets voor
ben min en klein?
Juist daar leer jij
om aan jezelf
wel trouw te zijn

Je weet van vreugde
en gemis
je weet wat pijn
en liefde is
Je bent zo groot
en ook zo klein
Je bent het waard
geliefd te zijn

(uit: Rafelranden van licht, Evelijne Swinkels-Braaksma)

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

Ch. J. Switzer Secretaris
Tel.: 06 23051924

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annemieke van der Poel,

email

NPB_EXT_close.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn