witte-kerkje02.jpg

Van de predikant

Gebed op de fiets

Elke zomer ga ik met een vriendin fietsen ergens in Nederland. Deze zomer fietsen we langs de Lek.
Dit gebed van Karel Eykman neem ik dit jaar mee op de fiets:

Ik fiets langs de rivier
in het zonlicht van de morgen
dat schittert in de golfjes.
Een roeier in zijn skiff
laat het water kabbelen.
Twee eendjes gaan opzij
om verderop te kwebbelen.
Een oude man zit naast zijn hengel
half in slaap gedommeld
zijn invalidekar wacht rustig af.
Populieren staan ruisend te neuriën
riet ritselt langs de waterkant.

Bewaar Heer, deze aarde
die u hebt nagelaten aan alles wat erop leeft en speelt.

Ik fiets over straat in de stad
tegen de avond, zonsondergang.
Takken van bomen staan getekend
tegen paarsrode lucht.
Twee kinderen
doen tikkie met de hond
die kwispelt, want hij is hem.
Een jongen en zijn vriendin, armen om elkaar
in zijn hand een rode supermarkttas.
Een vrolijke meid met spijkerbroekbenen
haalt mij in en rinkelt nog even haar bel.
Een duif vliegt naar een raamkozijn.

Bewaar Heer, deze aarde
die u hebt nagelaten aan alles wat erop leeft en speelt.

Het gebed is geïnspireerd door Psalm 28 en getuigt primair van dankbaarheid: Gods schepping is mooi, goed en lieflijk, zowel in de ochtend als in de avond. Ja, het gebed is een echte lofzang op Gods schepping. Al het levende komt er in ter sprake als in Franciscus’ Zonnelied: rivier, zonlicht, eendjes, populieren, hond, duif, oude man, twee kinderen, jongen en zijn vriendin, vrolijke meid met spijkerbroekbenen. Moeiteloos uit te breiden met onze eigen beelden.
Geen geschreeuw, geen geruzie, maar lieflijkheid en liefde, het is goed zoals het is, de eenzame fietser geniet ervan. Ja, het troost zelfs. De fietser voelt zich gedragen. En toch, twee keer klinkt het:

Bewaar Heer deze aarde
die u hebt nagelaten aan alles wat er op leeft en speelt.

Wie dat zo bidt is misschien wel dankbaar maar niet naïef optimistisch. Al dit moois kan immers ook voorbijgaan, je uit handen glippen, het is niet iedereen gegeven om zo vredig door het landschap te fietsen: geniet ik er wel voldoende van? Ook dit moment gaat voorbij. De aarde, Gods schepping, kan zo mooi zijn, maar we misbruiken die aarde vaak en drukken de andere levende schepselen, die met ons deze aarde bewonen, weg. Deze diep van binnen zeurende angst van de fietser wordt uitgesproken in de woorden van een gebed op de fiets dat naast dankbaarheid ook zorg verwoordt. Juist omdat hij er zo van geniet.
En daarmee benadert Eykman op subtiele wijze de woorden van Psalm 28, waar naast dankbaarheid ook sprake is van tegenslag en verdriet:

U, HEER, roep ik aan,
mijn rots, houd u niet doof.
De HEER zij geprezen,
hij heeft mijn smeekbede gehoord.
De HEER is mijn kracht en mijn schild,
op hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
hem wil ik loven in mijn lied

Belangrijk in Psalm 28 is trouwens dat de kwaadwilligen daar wordt verweten dat zij geen oog hebben voor het werk van Gods handen, voor wat God aan schoonheid op aarde tot stand brengt:

Voor uw daden, HEER, hebben ze geen oog,
noch voor het werk van uw handen.
Breek hen af, bouw hen niet meer op.

Want als er één ding is waar die fietser nu juist wel oog voor heeft, dan is het die schoonheid. Maar ook Psalm 28 eindigt met de ervaring van Gods aanwezigheid, ook de psalmist ervaart Gods getrouwe hand, en daarom durft ook hij, net als later de fietser, te vragen om Gods zegen, zoals ook wij mensen elkaar mogen zegenen, oprecht het goede toewensen, omdat we dat elkaar van harte gunnen.
Het gebed op de fiets is niet een gebed voor eigen zieleheil – dat mag ook – maar hier is het een gebed voor het heil van de wereld.

Eykmans gebed getuigt van wat ik noem een aardse spiritualiteit. Deze sluit goed aan bij Bijbelse spiritualiteit, zeker die van de Psalmen. De psalmen zijn aards, maken gebruik van allerlei beelden die de natuur ons ter beschikking stelt: aarde, bergen, water, lucht, vuur, en gebruiken die beelden om iets van het goddelijke in ons bestaan tot uitdrukking te brengen. Het is een vorm van geloven waarin God niet alleen ver weg is, in hemelse sferen, maar ook hier op aarde ervaarbaar is, in alles wat het aardse leven goed maakt. God blijft de aarde trouw, zijn schepping, en daarom moeten wij die aarde ook trouw blijven, respectvol van haar genieten, onze zintuigen de kost geven. God is hier en nu aanwezig, dichtbij huis, in dit aardse bestaan. God is niet alleen met zijn schepping, God is in zijn schepping aanwezig, bezielt zijn schepping, of dat nu die rivier is, het zonlicht, de eendjes, populieren, hond, duif, oude man, twee kinderen, jongen en zijn vriendin of vrolijke meid met spijkerbroekbenen. Aldus de vertaling van psalm 28 door Karel Eykman.
En in deze schepping mogen wij niet alleen leven, maar ook spelen: ‘alles wat erop leeft en spéélt’.
Ja natuurlijk, het leven is natuurlijk soms ernstig, maar je mag ook spelen: onze fantasie, verbeeldingskracht en spelvreugde tot hun recht laten komen. Dat is ook belangrijk.

Wat een mooie oproep doet dit gebed aan ons!
Laten we dankbaar zijn voor dit leven, de aarde, de schepping.
Laten we proberen er zorgvuldig mee om te gaan en laten we er ook op spelen.
Hier in Baarn, deze zomer en hierna, op de fiets, thuis in de tuin, op het balkon of gewoon lekker binnen.

En waar je ook bent, ver weg of dichtbij huis, fietsend, wandelend, autorijdend, vliegend, lezend ...
de slotbede van Psalm 28 kun je altijd en overal uitspreken:

Bewaar God deze aarde
die u hebt nagelaten aan alles wat erop leeft en speelt.

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

Ch. J. Switzer Secretaris
Tel.: 06 23051924

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

Bestuurskamer.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn