witte-kerkje02.jpg

Van de predikant

Geluk

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,

maar vreugde vindt in de wet van de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

(Psalm 1)

                                                                                                        

De afgelopen weken hebben we elkaar massaal weer ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gewenst. Ook de eerste psalm in het Bijbelboek Psalmen begint net als het nieuw jaar met een gelukwens. Een mooi begin. Een mooi begin om je pad in het nieuwe jaar te vervolgen. De psalmen uit de Bijbel zijn namelijk levensliederen. Ze gaan over ons. Ze gaan over God. Ze gaan over het leven. De psalmen vormen een boek vol wijsheid voor mensen. Wijze aanwijzingen voor je levenspad. Ze bevatten bovendien alle gevoelens die een mens kan hebben: vreugde, schaamte, hoop, wanhoop, teleurstelling, eenzaamheid, liefde, angst, boosheid, vrede, twijfel, pijn, passie enz. Zo vormen de psalmen niet alleen je denken maar ook je gevoelens.

Gelukkig de mens…

Gelukkig Nieuwjaar…

Ja, wanneer ben je nou een gelukkig mens? Hier, in onze Vrijzinnige en Doopsgezinde geloofsgemeenschap, verdiepen wij ons in de religieuze traditie, met als basis veelal die van het christendom. Wat heeft die te vertellen over geluk?  Wat is de Bijbelse weg naar het geluk? Het is mooi dat het eerste woord in die eerste Psalm van het boek der Psalmen ‘gelukkig’ is.

In de vertaling van de Bijbel in gewone taal staat als titel boven deze Psalm 1: ‘Twee manieren van leven’. Een titel passend bij een vrijzinnige manier van geloven waarin de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van elk mens centraal staan. Zo zijn wij door onze schepper bedoeld; als mensen die zelf kiezen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo begint het boek der Psalmen, met die vraag: Twee manieren ... welke kies jij? Mens, waar kies jij voor in jouw leven? Een mooie beginvraag ook voor het nieuwe jaar.

Vele wegen kent het leven,

maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.

Die éne is voor jou. Die ene slechts.

En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.

De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen,

met verzet omdat de zon een weg

die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die weg

milder te zijn en wijzer dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij ook hem?

(Hans Stolp, naar Dag Hammarskjöld)

Ik las bij Willem Barnard iets moois over wat er in het Hebreeuwse staat voor ‘gelukkig’. Het woord in het Hebreeuws, de grondtaal van het Oude Testament,  is: ‘asjree’. De betekenis hiervan is gelinkt aan woorden als: gaan, voortgaan.

Bedenk dan, zegt Barnard,  dat wij mensen in het leven onderweg zijn. Onderweg naar onze bestemming, naar een betere wereld, de hemel op aarde. Als de Bijbel jou geluk wenst, betekent dat zoiets als: ‘Je wordt bemoedigd om verder te gaan. Zinvol verder te gaan. Hou vol, ga door!’

Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk!

(uit: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, lied 419, laatste couplet)

Gelukkig zijn is in de Bijbel het gevolg van effectief werken aan je uitdagingen. Met zinvolle dingen bezig zijn, die bijdragen aan een wereld die leefbaarder is voor iedereen die daar leeft. Zoals in dit beroemde verhaal:

Ergens in de bergen, in een verlaten dorp, woonde een herder.
Het land was er kaal, woest en ledig, want alle bomen waren gekapt. Om houtskool van te maken. Toen alle bomen weg waren trokken de bewoners ook weg. Er was alleen nog die herder. Hij trok door de bergen met zijn schapen. Maar terwijl hij over de kale vlakten liep droeg hij een zak op zijn schouder. Een zak vol met eikels. En om de zoveel meter stopte hij, boorde met zijn staf een gat in de grond, deed er een eikel in en dekte die zorgvuldig toe met aarde. Hij plantte eikenbomen. Het land was niet van hem ... hij wist niet eens van wie het land was ... maar hij plantte bomen. De jaren gingen voorbij. In het land voorbij de bergen was er oorlog. Maar de herder ging verder met het planten van bomen. Er was een bos gegroeid. En er waren niet alleen bomen gekomen, heel de natuur begon weer te ontwaken. Er was weer water gaan stromen in de beekbeddingen. Er groeide gras, en bloemen, en de vogels waren teruggekomen en zongen in de bomen. Het is een wonder, zeiden de mensen, die ook weer terugkwamen naar het berggebied. Een grapje van moeder natuur, zei een ander. Ze herbouwden het dorp in de vallei. Er speelden weer kinderen op het plein. Wie wist dat dit het werk was van die ene herder, dat dit dode land weer ging leven? Zijn toewijding, jaar in jaar uit, zijn trouw, al die zaden die hij één voor één plantte, het zorgde voor nieuw leven. (Bewerking van het boek ‘De man die bomen plantte’, Jean Giono)

Gelukkig de mens die om zich heen kijkt, naar de medemensen met hun noden en zorgen, naar de schepping in nood. Gelukkig de mens die zoekt wat zijn  hand en je hart daar vindt om te doen. Gelukkig de mens die zich opgenomen voelt, in harmonie voelt met zijn schepper, de schepping en de medemensen. Gelukkig een geloofsgemeenschap die daaraan wil werken.

Mensen, veel geluk!

 

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

Ch. J. Switzer Secretaris
Tel.: 06 23051924

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

Bestuurskamer.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn