witte-kerkje01.jpg

Van de predikant

Lachen mag met Pasen

Een dominee, pastoor en de voorganger van een pinkstergemeente gaan gedrieën een dagje hengelen.
Hun bootje vaart een paar meter van de wal en ze gooien de hengels uit.
Na een half uur zegt dominee: “Ik zou wel een pilsje lusten – wacht ik haal ze even uit de koelbox in de auto”.
Hij stapt uit de boot, zo op het water en loopt naar de wal en terug met 3 blikjes bier.
Zegt de pastoor : “Je bent de blokjes kaas vergeten, wacht maar ik haal ze even”.
Ook hij stapt uit de boot, zo op het water en loopt heen en weer naar de auto.
Zegt de dominee: ‘Nou da’s ook wat, we zijn de zak chips vergeten, nu ben jij aan de beurt collega’.
De pinkstervoorganger kijkt met grote ogen en weet dat het nu zijn beurt is en trekt wit weg rond de neus.
Met de moed der wanhoop stapt de voorganger uit het bootje en zinkt weg in de diepte van het kanaal.
Zegt de pastoor tegen de dominee:
“Kijk, geloof heeft hij wel maar het ontbreekt hem aan kennis....
Zullen we hem nu maar vertellen waar de paaltjes staan?”

Aldus een moderne ‘Paasgrap’.
Tegen het einde van de middeleeuwen ontstond de gewoonte om de preek op Pasen te openen met enkele grappen. De priester daalde daarvoor van het priesterkoor af en kwam tussen de gelovigen staan. In alledaagse taal vertelde hij enkele paasmoppen. De gelovigen wisten dan meteen dat het een blijde dag was. Er mocht hardop gelachen worden in de kerk. En niemand hoefde zich daarvoor te schamen. Risus paschalis heette dit gebruik in het Latijn. Ostergelächter noemden de Duitsers het; het gebruik schijnt in Beieren ontstaan te zijn. Een Nederlands woord bestaat er volgens mij niet voor, maar het had goed ‘paasgelach’ kunnen heten.
De Paasgrappen in de preek groeiden uit tot hele verhaaltjes, zogenaamde Ostermärlein, en men ging ze zelfs in kleine toneelstukjes uitbeelden. Dat was in die tijd niet vreemd in de kerk. Het was ver voor de tijd van bibliodrama en sacred dance, maar toch werd er regelmatig een toneel- of dansstukje in de kerk opgevoerd. Liturgisch drama heette dat, en dan mocht het, ook van de bisschop. Het was een manier om Bijbelse verhalen uit te beelden voor mensen die in meerderheid niet konden lezen of schrijven. Zo kregen ze toch iets mee van de inhoud van het heilige boek en van de betekenis van de grote feesten. Want van de liturgie, die helemaal in het Latijn was, verstonden ze niet veel.
De Paasgrappen gingen meestal over de duivel: over hoe lelijk hij door Christus was beet genomen. Door de moppen en verhaaltjes werden de gelovigen aangemoedigd de duivel uit te lachen. Jezus heeft lekker toch gewonnen, puh. Maak een lange neus naar de duivel, naar de duisternis en naar de dood. Want daarover gaat Pasen: de duisternis, de dood en het kwaad hebben niet het laatste woord. God laat ons niet over aan de duisternis van de dood. Hij houdt ons vast over die donkere grens heen, naar het licht van de nieuwe morgen, naar het leven van de nieuwe dag.
Eigenlijk is dus het geheim van Pasen zelf de Paasgrap bij uitstek: de dood is overwonnen, de duisternis heeft niet het laatste woord. In sommige Amerikaanse kerken heeft men de traditie van de ‘risus paschalis’, die in de zeventiende eeuw door de hoogbejaarde paus Clemens X (paus van 1670 tot 1676; hij was al tachtig toen hij paus werd) werd verboden, weer opgenomen. Onder namen als ‘Holy Humor Sunday’, ‘Holy Hilarity Sunday’, ‘Bright Sunday’ of ‘Holy Fools Sunday’ zijn er, meestal op Beloken Pasen, vieringen waarin veel gelachen mag worden. Er zijn mensen die het niet passend vinden om in de kerk te lachen. En er valt eerlijk gezegd ook vaak niet veel te lachen. Maar misschien mag met Pasen in de kerk toch een blijde en bulderende lach klinken, een lach van bevrijding.
Lachen mag met Pasen!
Ik wens u een vrolijk Pasen!
Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

Ch. J. Switzer Secretaris
Tel.: 06 23051924

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_INT_oblique1.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn