Internationale Dag van de Vriendschap

Op 30 juli is het weer een 5e zondag, dus wordt de dienst voorbereid door de liturgiegroep. Op initiatief van de Verenigde Naties vieren we de Internationale Dag van de Vriendschap. Deze dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede. Een mooi thema om nader bij stil te staan, in de Bijbel te lezen, waar Jezus vaak spreekt van “vrienden” en passende liederen te zingen onder begeleiding van Pim Verdonk op het orgel.

Allen van harte welkom om onze vriendschap met God en met elkaar te vieren.

Agnes Annes

Vergelijkbare berichten