witte-kerkje02.jpg

Voor inspiratie en ontmoeting

 

Datum
18 maart
31 maart
2 april
14 april
15 april
22 april
24 april
28 april
20 mei
17 juni
Tijd
10.30 u
10.00 u
19.30 u
10.00 u
10.30 u
10.30 u
11.00 u
10.00 u
10.30 u
10.30 u
Activiteit
Gesprekskring ‘Zin in de ouderdom’
Bijbelgespreksgroep o.l.v. Harry Schram
Spelen met maskers en Bijbelverhalen
Bijbelgespreksgroep o.l.v. Harry Schram
Koffiekring
Gesprekskring ‘Zin in de ouderdom’
Baarn zingt!, zie blz. 8
Bijbelgespreksgroep o.l.v. Harry Schram
Koffiekring
Koffiekring
Locatie
Witte Kerkje
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Witte Kerkje
Doopsgezinde Kerk
Doopsgezinde Kerk
Witte Kerkje
Witte Kerkje


Elke 3e woensdag van de maand* Koffiegroep met gesprek in het Witte Kerkje

Inloop 10.00 uur, gesprek 10.30 uur.

 

Zoeken

Nieuwste artikelen

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
29 maart Dg. Kerk
Denk aan zomertijd!
5 april
9 april
Aanvang 16.30
12 april Dg. Kerk
19 april
26 april Dg. Kerk
3 mei
10 mei Dg. Kerk
17 mei
24 mei Dg. Kerk
31 mei
7 juni
14 juni Dg. Kerk
21 juni
28 juni Dg. Kerk
Predikant
Liturgiegroep o.l.v. A. Annes
Mw. M. van Zoest
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Witte Donderdag (Avondmaal)

Ds. J. Werner
Pasen
Ds. L. Spelberg
Ds. M. Eberwijn
Mw. E. Kruyt
Ds. M. van Woerden
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. de Jong
Liturgiegroep / mw. A. Annes
Pinksteren
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. de Jong
Mw. M. Brok
Ds. Y. van der Goot
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Frijlink
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Keijzer
 
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Frijlink
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Boot
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Gille
Mw. van de Werf
Mw. Bakker
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Bakker
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
 
Dienstdoende
commissieleden
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
1e Collecte
 
40-dagentijd
 
 
Voedselbank
 
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
Autodienst
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. P. Gille
Tel. 52 37 911
Ht. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gill
Tel. 52 37 911
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Gille
Tel. 52 37 911

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. M. Boot-Prellwitz, tel. 54 11 912

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_INT_oblique1.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn