Actueel

Credo

Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen Ik wil geen water uit…

Vrede

Vrede, spreid gij uw zachte vleugelsOver de donkere aarde heen –Over de moeden en de gewonden,Over de duizenden, die verzwonden,Over al de snikkende monden,Die verbleekt zijn van geween! Vrede, daal…