Wie wij zijn

Aan de muur van de kerkzaal prijkt ons handvest van compassie dat een aantal jaren terug werd opgesteld door de leden en vrienden van het Witte Kerkje, een handvest dat weergeeft wat we hier graag met elkaar willen oefenen en uitdragen:

verwondering over het bestaan
mededogen met al wat leeft
een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft

Vrijzinnigen Nederland
Als Witte Kerkje maken we deel uit van het landelijke verband van de Vrijzinnigen Nederland. Daarnaast is er een band met de Doopsgezinde Gemeente Baarn-Soest aan de Eemnesserweg 63 b in Baarn. Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in de gemeente Baarn krijgt vorm door deelname in de plaatselijke Raad van Kerken.