Van de predikant

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Elly van Kuijk-Spaans en sinds de zomer van 2021 mag ik predikant zijn in het Witte Kerkje. In 2019 rondde ik de predikantenopleiding af aan het Remonstrants Seminarium. Lange tijd was het ziekenhuis mijn werkomgeving, eerst als verpleegkundige en later als geestelijk verzorger. Het verlangen om te werken in een kerkelijk gemeente deed mij destijds besluiten de stap naar de predikantenopleiding te maken. In het ziekenhuis mocht ik een eindje oplopen met mensen die zich in kwetsbare omstandigheden weten en zich daar, vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond, toe gaan verhouden. Als gemeentepredikant, zo voelt het, is dit oplopen met elkaar duurzamer.

Elly van Kuijk-Spaans

Naast mijn liefde voor het onderweg zijn met mensen houd ik van verhalen. Om te lezen, om naar te luisteren en te delen met elkaar. In en rond het Witte Kerkje is er volop ruimte voor verhalen. Voor oude en beproefde, die ogenschijnlijk niet altijd meer zeggingskracht lijken te hebben, maar die vanuit een ander perspectief ons soms glashelder een weg kunnen wijzen. En van verhalen die misschien nog wat onbekend zijn, maar evenzeer van waarde en vol zin.

Het verhaal dat altijd en overal verteld mag worden is ons eigen verhaal. Van u, van jou, van mij. Als vrijzinnige geloofsgemeenschap is het Witte Kerkje een plaats waar met respect geluisterd wordt naar elkaar en waar we elkaar mogen inspireren en bemoedigen. Als predikant hoop ik die gastvrije oefenplaats van vertrouwen en verdraagzaamheid mee te helpen borgen. Heel graag tot ziens in of rond het Witte Kerkje, bij u thuis of tijdens een wandeling! Voor contact: petronellaspaans145@gmail.com

Zie ook het preekrooster.

Vergelijkbare berichten